logo

DARNICIA

in biserica Filadelfia
offering-plate-1
Vă mulțumim pentru interesul acordat darniciei catre Bisericii Filadelfia.

 

Suntem foarte recunoscători tuturor celor care contribuie financiar în mod regulat.

Acest fapt ne permite să facem tot ceea ce simțim că Dumnezeu ne-a chemat să facem în cadrul bisericii locale, in misiunile de evenghelizare și în zonele înconjurătoare.

Este or realitate a vieții că finanțele vor fi întotdeauna unul dintre cei mai limitativi factori în tot ceea ce putem face.

Pentru a afla cum se folosesc resursele financiare și modalitățile de a oferi suport financiar pentru Biserica Filadelfia București, accesați sectiunile de mai jos.

In Biserica Filadelfia credem că a darui constituie un răspuns la harul lui Dumnezeu în viața noastră.
Zeciuiala este o cerinţă care exista inca dinainte de Legea lui Moise. Geneza 14:20 spune “Binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!” Şi Avram i-a dat zeciuială din toate”.

Darnicia este o  lucrare transformatoare a lui Hristos în noi. Harul Lui este acțiunea, dăruirea noastră este reacțiunea. Oferim pentru că El ne-a dat mai întâi și generozitatea lui Dumnezeu față de noi este dincolo de orice înțelegere. Domnul Isus nu a abrogat zeciuiala ci a accentuat-o. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.” (Matei 23:23).

Milostenia regulată este, prin urmare, o insusire a unui urmas al lui Isus. Dacă dăruiesc implinesc Cuvântul Lui Dumnezeu. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.” “(2 Corinteni 9:7).

Credem că tot ceea ce avem aparține lui Dumnezeu și căutăm doar ceea ce El ne ofera. Biblia spune: „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!”. (Psalmul 24:1)

Dacă dăruiesc implinesc, ascult de Domnul. Maleahi 3:7–12 spune „Întoarceţi-vă la Mine şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor. Dar voi întrebaţi : „În ce trebuie să ne întoarcem ?” Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi : „Cu ce Te-am înşelat ?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.  Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.  Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta), şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oştirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară plăcută, zice Domnul oştirilor”.

Prin dărnicie va avea loc o creştere a venitului, deoarece semănarea aduce şi recoltarea! În Luca 6:38 este scris :  „Daţi, şi vi se va da ; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” În acest sens, îi încurajăm pe toți cei care iubesc Biserica Filadelfia să ofere în mod regulat și generos, proporțional cu veniturile lor.

Vă mulțumim pentru darurile oferite bisericii.

Vă mulțumim că investiti în eternitate.

Lucrarile și activitățile care necesită susținerea financiară in cadrul Bisericii Filadelfia sunt:

 1. întretinerea locașului de cult și a echipamentelor din dotare;
 2. acoperirea facturilor la utilităti precum și plata salariilor angajaților bisericii;
 3. sprijinirea școalii duminicale pentru copii, a programelor pentru adolescenți și pentru tinerii, achiziționarea materialelor necesare și a taberelor de vară și a acțiunilor specifice acestor lucrari;
 4. achiziționarea instrumentelor muzicale pentru cor, fanfară și orchestră, pregătirea viitorilor instrumentiști precum și suportul materialelor specifice astfel incât lucrarea Domnului sa fie făcută eficient;
 5. ajutorarea oamenilor cu nevoi speciale;
 6. donații către alte biserici;
 7. suportul financiar al lucrărilor de misiune interne și externe;
 8. susținerea comunității regionale.
 9. oferirea uneu mase calde zilnice pentru cei in nevoie;
 10. acoperirea costurilor asociate proiectului și construcției clădirii multifuncționale adiacente locașului de cult.

Biserica Filadelfia administrează resursele financiare cu cea mai mare responsabilitate la care suntem indemnați de Cuvântul lui Dumezeu și de legile in vigoare. Departamentul financiar este caracterizat de cel mai mare grad de integritate in alocarea bunurilor materiale și financiare pe care Dumnezeu ni le-a incredințat prin zeciuala membrilor bisericii și donațiile primite de la simpatizanți.

Dintre măsurile pe care le-am luat enumerăm:

 • stabilirea unor reguli clare de mânuire, numărare și inregistrare a sumelor de bani primite si cheltuite.
 • intocmirea și respectarea unui buget anual.
 • executarea auditurilor externe.
 • prezentarea rapoartelor financiare anuale (dare de seama) in fața adunării generale a membrilor bisericii.

In cazul in care există intrebari sau sunt necesare clarificări cu privire la managementul financiar al Bisericii Filadelfia, va rugăm să ne contactați.

Moduri de contribuție

Plata online prin card bancar

Plata online securizată cu card bancar se face cu sprijinul PAYLIKE și implică acceptarea termenilor și conditiilor.

Inainte de a efectua plata vă informăm ca Biserica Filadelfia București nu inregistrează datele de identificare ale plătitorului sau informațiile de plată asociate cardului bancar. Toate aceste informații sunt procesate de PAYLIKE, prin conexiune securizată si cu respectarea legislației in vigoare.

După apăsarea butonului de mai jos va rugăm să completați valoarea donației. In secțiunea referință poate fi inscrisă destinația sumei (ex. zeciuala, pentru misiune, pentru scoala duminicala, pentru construcția clădirii etc.)

Plata transfer / online banking

Beneficiar: Comunitatea Cultului Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolica Filadelfia, CUI 13559242
Str. Mihail Sebastian 43, sector 5, București

Cont LEI: BCR – RO09RNCB0090000509180001
Cont EURO: BRD – RO89BRDE445SV62640974450 – SWIFT: BRDEROBU

Darnicia in Biserica Filadelfia | Biserica Penticostala Filadelfia Bucuresti